Jag jobbar som rådgivare med fokus på att facilitera förändring inom digital kommunikation och ledarskap.  Anlita mig för inspirationsdragningar, workshops eller strategisk rådgivning.

Under mina år som marknadschef på Microsoft i Sverige införde jag, tillsammans med ett fantastiskt team på avdelningen, ett nytt sätt att jobba med kommunikation anpassat efter den digitala kundresan. Fokus låg på att nå kommersiella mål i form av nya affärer och intäkter samtidigt som vi förändrade bilden av Microsoft i Sverige.

”Karin rapporterade till mig från juli 2015 tills hon valde att lämna Microsoft för att dra igång eget företag under hösten 2016. I sin roll som marknadschef ansvarade hon för PR, Social och marknadsföring för alla våra produkter och tjänster i syfte att generera affärer till vår försäljningsavdelning samt intäkter genom marketing automation. Karin har framgångsrikt förändrat sättet Microsoft i Sverige bedrivit sin marknadsföring. Vi har gått från ett produktcentrerat, kampanjbaserat arbetssätt till att jobba med digital kommunikation i ständig närvaro för att därigenom nå målgruppen med engagerande kommunikation som de vill ha. Hon har byggt ett starkt team som levererar fina resultat, både i form av engagerande innehåll, innovativa sätt att nå målgruppen samt nya affärer. Karin inspirerar sitt team till att ständigt testa och utvärdera nya sätt att kommunicera, att mäta framgång samt att ha roligt under tiden. Karin är ett sant nöje att jobba med. Hon har en positiv ”can do” attityd och hon driver sin tes från idé hela vägen till leverans. Jag uppskattar den empati hon visar sitt team samtidigt som hon uppnår resultat. Jag hoppas få möjlighet att jobba med Karin igen.”

Erik Bertman, Vice VD Microsoft Sverige

Dessförinnan spenderade jag många år i mediabranschen, på Viasat och MTG. I min roll som kommunikationschef såg jag till att företaget tog till vara på möjligheterna med digitala och sociala medier för analys, relationsbyggande, affärsutveckling, kundtjänst, krishantering med mera. Jag var dessutom en del av resan att förflytta företagets affär från traditionell TV till On Demand-TV i och med lanseringen av Viaplay.

“Karin är energisk, kreativ och tar sig an alla utmaningar med en positiv attityd. Hon är otroligt kundorienterad och innovativ. Karin är extrovert och en utmärkt relationsbyggare. Jag rekommenderar Karin å det varmaste.”

Jonas Karlén, CEO Viaplay

Jag har stor erfarenhet av att utveckla kommunikationstrategier nära kopplat till affärsplaner, och jag har bred erfarenhet från krishantering, mediaträningar och att bygga talespersoner.

”Med sin hälsosamma attityd till transparens, öppenhet till kommunikation och vikten av det nya medielandskapet, tacklar hon alla utmaningar med bravur samtidigt som hon inspirerar andra att utveckla sin kommunikationskompetens.”

Jeanette Fors-Andrée, krishanterare, mediatränare och medierådgivare

Anlita mig för inspirerande föreläsningar, workshops samt för att hjälpa er driva förändringar i syfte att maximera nyttan i dagens medielandskap.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search