Maxa Modet - förändring genom tillit och kommunikation

Dagens snabbt föränderliga omvärld ställer höga krav på företag att driva förändring, men förändring väcker ofta rädslor och oro. “Maxa modet” handlar om att bygga modiga organisationer som driver förändring genom att öka nivån av tillit i organisationen. För att klara detta krävs grym kommunikation.

Maxa Snacket - så når du framgång genom digital kommunikation

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.

”En inspirerande och på samma gång konkret bok om hur du skapar den kommunikativa organisationen i framtidens digitala Sverige.”

Hélène Barnekow, VD Telia

BOOK NR 1

In this book, I share my knowledge in driving change towards building communicative organisations that are prepared for the future.

That time when management could delegate communication to a specific communications department, that packaged and distributed the company’s message to the outside world, has long passed. Today’s businesses must become fully communicative by listening, analysing the outside world, taking on customer insights and pushing for change in an ongoing dialogue with both coworkers, customers and the society they are a part of.

“An inspiring and on the same time very hands on book on the art of building the communicative organisation for the future connected world.”

Hélène Barnekow, CEO Telia