Inspiration inom ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld

Söker ni inspiration inom förändringsledning, kommunikation och varumärkesbyggande i dagens uppkopplade värld? Behöver ni hjälp att ta er organisation in i framtiden genom att utnyttja alla möjligheter med teknik samtidigt som ni bygger ett starkt team? Anlita mig för föreläsningar, workshops och strategisk rådgivning.

Rådgivning

I en omvärld präglad av ständig förändring krävs mod. Mod att lyssna in omvärldstrender och mod att fatta beslut och driva igenom förändring. I roller som styrelseledamot, facilitator och/eller rådgivare hjälper jag organisationer igenom förändring, vare sig det handlar om en omorganisation, förbättrat samarbete eller nya arbetssätt. Jonas Hagströmer, styrelseordförande för Inet vars styrelse jag haft förmån att sitta i, säger såhär:

”Karin är en modern och visionär styrelseledamot som hjälpte bolaget att sätta en långsiktig strategi, förnya bolagets marknadsföring till enbart digitala kanaler och utmanade ledningen i frågor som bl.a. rörde organisation, digitalisering och kommunikation på ett tydligt men mycket ödmjukt sätt.”

Talare

Med värme, humor och stor passion guidar jag grupper – stora som små – igenom ämnen såsom tillit, mod, engagemang, förändring och kommunikation. 

Jag är utsedd som en av Sveriges mest populära talare och är nominerad som årets talare 2019 av Talarforum. Mitt snittbetyg i utvärderingarna ligger på 4.93 av 5 (feb 2020). Förutom talaruppdrag anlitas jag även som moderator, ofta på events med fokus på digitalisering.

Beroende på era behov förbereder jag en dragning som är anpassad speciellt för er oavsett om ni behöver en innovativ energiboost eller en interaktiv workshop.