Inspiration inom kommunikation och varumärkesbyggande

Söker ni inspiration inom kommunikation och varumärkesbyggande i dagens medielandskap? Behöver ni hjälp att ta er organisation in i framtiden genom att utnyttja alla möjligheter med teknik samtidigt som ni bygger ett starkt team? Anlita mig för föreläsningar, workshops och strategisk rådgivning.

Kommunikation

I dagens medielandskap är förändring konstant. Sättet vi interagerar med företag idag handlar inte om storleken på marknadsbudgeten, utan snarare om hur företaget bidrar med värde. Hur kan du få mig att vilja ge dig min uppmärksamhet, min tid och kanske också min kärlek? Hur kan du, som företag, få tillgång till mitt nätverk?

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen runt omkring, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Företagen måste helt enkelt maxa snacket.

Anlita mig för föreläsningar, workshops eller för att facilitera de förändringar som krävs för att bli en kommunikativ organisation.

badvakter

Ledarskap

Traditionella hierarkiska organisationsstrukturer är standard. Men tack vare teknik är det inte så vi jobbar idag. Vi kan jobba varifrån och när vi vill och vi kan enkelt samarbeta oavsett tid, rum och organisatorisk tillhörighet.

Att vara produktiv och få ihop livspusslet är enkelt idag, förutsatt att ledning och chefer anammar nya arbetssätt. Vad behöver komma på plats för att införa ett flexibelt, uppkopplat arbetssätt? Hur kan du vara en närvarande, coachande ledare även om ni inte ses eller jobbar efter de traditionella kontorstiderna? Och vilka förväntningar kan du ställa på team att leverera resultat i ett uppkopplat arbetsliv?
Jag har stor erfarenhet av att leda team i ett flexibelt och uppkopplat arbetsliv. Anlita mig för inspirationsföreläsningar och workshops i syfte att ta din organisation till ett flexibelt, uppkopplat arbetsliv som attraherar de hetaste talangerna samtidigt som det frigör kraften hos era anställda.

Talare

Jag är en flitigt anlitad föreläsare inom området kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld. Jag är passionerat intresserad av möjligheterna med digitalisering och sättet det förändrar förutsättningarna både för ledare och medarbetare. Förutom talaruppdrag anlitas jag även som moderator, ofta på events med fokus på digitalisering.

Beroende på era behov förbereder jag en dragning som är anpassad speciellt för er oavsett om ni behöver en innovativ energiboost eller en interaktiv workshop.

Stäng meny